Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Rumi út 264.

Telefon: +36/30/979-5609
info@berbaltavariak.hu


Bemutatkozás

Bemutatkozás előtt:

Kedves Szülőföldi „fiúk-lányok”! Kedves Elszármazottak! Ismereteink, tudásunk, bibliográfiák felhasználásának segítségével eddig jutottunk a BSZE Honlap készítésével. Tudjuk  messze van a „ jótól”, a közreadhatótól, de mi mégis kénytelenek  vagyunk megtenni, vállalni a kritikákat, mert mi nem tudunk többet hozzátenni. Abban a hitben, hogy ha az elszármazottak (közel 500-an vagyunk) összeadják a még meglévő ismereteiket, akkor egy vállalható anyag áll össze a falu és a lakók régi életéből. Kérünk mindenkit, akinek fontos a falu életének közreadása, illetve a Bérbaltaváriak Szülőföldjükért Egyesület akkor szíveskedjen elküldeni: fényképeit, történeteit… ismereteinek, emlékeinek leírását a régi életéről az info@berbaltavariak.hu email címre, vagy levélben a BSZE címére (jpg-ben kérjük a képeket) a közléshez adott írásbeli hozzájárulásotokkal együtt. A fotókat, illetve az általatok megjelölt anyagok visszaküldését vállaljuk. Nagyon várjuk a belépési nyilatkozataitokat. Segítségeteket köszönjük.

Egyed László - Farkas Mária - Sinka Endre - Török Imre - Virágh Attila

 


 

"AMELY NEMZET NEM ISMERI MÚLTJÁT, NEM ÉRDEMLI JÖVŐJÉT!”                          

„CSAK AZ A FA NŐHET MAGASRA, AMELY MÉLYRE NYÚJTJA GYÖKEREIT!”        

(e mottót vallja magáénak a BSZE tagsága, amelyet Szakály Ferenc ÖRÖKÖS TISZTELETBELI  ELNÖK - től kaptuk hagyatékul)

A "BÉRBALTAVÁRIAK  SZÜLŐFALUJUKÉRT " EGYESÜLET – et  1999.november 22.-én alapították a (Szombathelyen élő)  faluból elszármazottak,  Szakály Ferenc  tanár vezetésével,  a szülőfalu hagyományainak,  emlékeinek, értékeinek, népszokásainak megőrzése céljából.

Alapító tagok: Bános Gabriella - Dr. Rakos Gyula - Dr. Rakos Gyuláné - Dr. Rakos Katalin - Dr. Szakály Emőke - Egyed László - Horváth Lajosné - Humli  Tamás - Kiss Lajosné - Magyar Elemér - Pethő Attila - Pintér  Mária - Pusztai  Istvánné - Szakály Ferenc - Takács István - Takács Istvánné - Varga Zsolt - Virágh Attila - Nagy Gáspár örökös tiszteletbeli tag
A BSZE változó létszámmal folyamatosan működik, jelenleg 74 fővel.  Céljának megfelelően a hagyomány ápolása, értékeink felkutatása,megóvása, bemutatása emlékállítás, a roma közösség integrálása, népszokások megtartása-továbbörökítése a fő feladat. Így  készül  el folyamatosan minden  a faluban, a falu lakóinak, közfoglalkoztatottaknak, egyesület tagságának,  hathatós munkájával, sok-sok társadalmi munkájával, felajánlásokkal, adományokkal  és sok barát, ismerős, intézmény, vállalat  és EMMI/NEA - EMMI Nemzetiségi FŐOSZTÁLY – FM HUNGARICUM BIZOTTSÁG – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának – NGYMSZOLGÁLAT elnyert pályázatainak  segítségével:

 • elindult az őslénytani ásatások lelőhelyének bemutatása, ami kisfilmmel, kiadványok (85 oldal) összegyűjtésével bővült és bekerült a Vas megyei ÉRTÉKEK  közé
 • a faluban elkészültek az  emlékhelyek ismertető táblái az NMI-vel történt „közös falu sétának”  köszönhetően
 • kialakult az őslénypark, Szakály Ferenc - Dr.Bendefy László emlékparkok
 • megnyílt a múzeum, ami 2016-tól a szombathelyi Savaria Múzeum kihelyezett tárlata lett
 • elkészült a BSZE szervezése  által  a Kisbéri temetőben a Harangláb és a DOROGFALUNAK emléket állító KOPJAFA, amelyek  2016-ban megújultak
 • a Kisbéri régi templom emléktáblája  is felújításra került
 • felújításra kerültek az I. Világháborús emléktáblák, a papi – tanári – hősi –bába - elől járók sírjai ( 20 sír) mind a két temetőben                                            
 • 16 Szakrális emlékből 14 került teljes felújításra
 • Szakrális értékekből a Vasvári Népfőiskolával közösen VÁNDORKIÁLLÍTÁST indítottunk útjára Vas megyében (80 kép)
 • BSZE kiadásában megjelent a Bérbaltavár története  című  könyv 2006-ban   (Szakály Ferenc BSZE elnöke volt a szerzője),  és a könyv bemutatása kapcsán szerveződött meg a HAZAVÁRÓ nevet viselő Falunap, amely azóta is megszervezésre kerül mindannyiunk örömére
 • A Béri Balogh Ádám és az 1848-as Honvédek  emléktáblája, mellé felkerült Szakály Ferenc - nek  BSZE Örökös Tiszteletbeli elnökének gránittáblája
 •  kihelyezésre került a Zsennyei „kicsi tölgyfa” emléktáblája (Királyhalmi tanár Úr ültette)  
 •  25 helyi érték került a Községi Értéktárba BSZE javaslatára
 • LEGFONTOSABB, hogy havi rendszerességgel vannak rendezvények: kézműves foglalkozások, retro filmvetítések, diafilmvetítések, hónapoknak megfelelően évfordulók, népi hagyományos rendezvények, Közkincs rendezvények, de kiemelendők a sportrendezvények és ovisok programjai
 • megalakult ROMA TÁNCCSOPORT felnőttek és gyermekek részvételével            
 • A BSZE céljának megfelelően dolgozik, szervezi programjait 2000 óta, bővíti a létszámát

A BSZE elnökség szeretné -  feladatának is tekinti - hogy csatlakozzon az egyesülethez minden szülőfalunkból  elszármazott  társunk. A bérbaltavári és zalaegerszegi tagszervezettől várjuk a segítséget. A BSZE taglétszáma 74 fő.

Pénzügyi  forrásaink  alapját csak úgy tudjuk növelni, (tagdíj – adomány – támogatás - adó 1 %-ának utalása – illetve pályázatok ) ha ezek a források befolynak az egyszámlánkra. A BSZE egyszámla száma:  OTP 11747006-20232256 /adományok, egy százalékok-tagdíj/ Adószáma: 18890002-1-18.

A  2017.év  legfontosabb  feladata, - továbbra is - , hogy az elszármazottak  hozzájáruljanak a Bérbaltavári templom renoválásához  aminek  költsége ( csak a sürgős munkálatoknak) kb. 25 millió forint . Pályázatot nem nyert az Esperes Úr, természetesen tovább pályázik. De a segítségetekre továbbra is szükség van. A falu lakói már komoly összeggel járultak hozzá  az eddigi munkálatokhoz. BSZE által 2015 - ben nyitott számla rendelkezésre áll. 

BSZE Templomért egyszámla:   OTP 11747006-20235352

Az  erre befolyt összeg  csak a templomra fordítható. Kérünk mindenkit, hogy a  lehetősége alapján szíveskedjen a renoválást támogatni 2017-ben is.

A közösségi oldalon „A MENTSÜK MEG A BALTAVÁRI TEMPLOMOT”  nyílt csoport oldalát látogassátok, használjátok, tanácsaitokkal segítsétek a munkánkat. Lehet csatlakozni mindenkinek, még  a barátoknak  is, szorgalmazzátok ismerőseitek körében, minél többen támogassanak bennünket. Hisz az ISTEN háza mindenkinek nyitva áll!  Szeretnénk  ha mindenki  szívügyének tekintené a renoválást, és a támogatást 2017-ben is.

Kérjük, hogy a 2017. évi terveket, illetve az alapszabályban lefektetett célokat olvassátok el, a honlap „Hírek” oldalán”, mert ezek megvalósításához  mindenkinek a segítsége kell. Csak együtt tudjuk összegyűjteni a régi fényképeket, legendákat, eszközöket, dísz-  és emléktárgyakat  (pl.: falvédők) népszokásokat, stb., amelyeket aztán be is tudnánk mutatni majd egy erre a célra kialakított emlékszobában az iskolában, illetve a hangoskönyv is erre épülne.

Az Elnökség  köszöni  és kéri hathatós-tevőleges segítségeteket 2017-ben.

 


 

 Fontosnak tartjuk, hogy itt, ebben a fejezetben, Szakály Ferencnek megköszönjük a munkáját. Köszönjük, hogy létrehozta a BSZE –t, és azt életben is tartotta, szinte egyedül. Szervezte a munkánkat, kirándulásainkat, honismereti munkálatokat, az őslénytani kutatás bemutatását, élete volt az egyesület egészen haláláig. Elnök Úr soha nem feledünk és ígérjük, hogy méltók leszünk ÖRÖKSÉGÜNKHÖZ.

Szakály Ferenc kitartó kutató munkájának köszönhetjük: A BÉRBALTAVÁR TÖRTÉNETE című könyv megírását és kiadását. KÖSZÖNJÜK.

Szakály Ferenc így vallott önmagáról:

1936-ban születtem Szakály Ferenc és Polgár Gizella középparasztok házas­ságából. Hárman voltunk testvérek: Zoltán, Gyula, Ferenc. Engem szüleim leány­nak vártak,  segítőkészségemmel próbáltam fiúként leánynak megfelelni.

Általános iskoláimat szülőfalumban, Bérbaltaváron végeztem. Csak köze­pes és jó rendű tanuló voltam. Ez akkor változott meg, amidőn a beteg ta­nítómat, Gosztonyi Józsefet meglátogattam, aki a látogatásnak szemlátomást megörült. A látogatás fogadtatása szinte szárnyakat adott, ettől kezdve sze­rettem az iskolát, a tanulást, amely egész életemben elkísért. Nagyon megsze­rettem az olvasást, a könyveket. Saját könyvtárat kezd­tem kialakítani. Napjainkban is gazdag könyvtáram van.
Elérkezett a továbbtanulás ideje. Édesanyám papnak szánt — Mind­szenthy hatására is! —, édesapám bölcsen rám bízta a választást. Műszaki tech­nikumba, erdészeti iskolába szerettem volna menni, de a helyi hatalom em­berei ezt „megakadályozták"! Személyes utánajárásom eredményeként egy le­hetőséget a megye felkínált: Tanítóképzőbe mehettem, s Kőszegen végeztem az első három évet, majd az intézetet Sárvárra helyezték át.
1954-ben érettségiztem, 1955-ben képesítőztem. Mind a kettőt kitűnő eredménnyel fejeztem be, de az iskola nem javasolta a továbbtanulásomat! Nemes bosszút esküdtem: azért is el­végzem a főiskolát vagy az egyetemet!

Tanítói pályámat Vas megyei falvakban folytattam. Halastó után Oszkó kö­vetkezett.  Itt nősültem meg, Kincs Ilona tanítónőt vettem feleségül 1957.februárjában. (Ő valóban kincs lett életemben!) 1957-ben saját kérésünkre az Őrségbe kerültünk: feleségem Magyarszombatfán, én a szomszédos Gödörházán tanítottam. Ebben az időben e tájra csak büntetésből helyeztek pedagógusokat! Érthető, hogy minket „ellenforradalmárként" kezeltek a falu állami vezetői, de a lakók szeretet­tel fogadták a „tanítóékat" így érthető, hogy jól éreztük magunkat, bár munka bőven kijutott nekünk, hisz összevont (1-4. o. és 5-8. o.) osztályokat tanítottunk. A tanulókkal sokat színdaraboztunk, kirándultunk!

Tíz boldog évet töltöttünk az őrségi emberek szeretetétől övezve e he­lyeken. Itt születtek gyermekeink: Ferenc, Emőke (egyetemet vé­geztek) és Zsuzsanna, aki a szombathelyi kórházban jószívű ápolónő hírében áll. (Büszke lehetek rájuk!)

Eljött a sok munka ellenére is a „nemes bosszú" valóra váltásának ideje: Levelező tagozaton elvégeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolát, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemet is!
Mivel lámpás szerettem volna lenni, mint a nagy írónk, Gárdonyi Géza, a felnőttekkel is foglalkoztam: színdarabokat tanítottam be, könyvtárat, kultú­rotthont vezettem. Megszerveztem a Dolgozók Esti Iskoláját (7-8. o.), olyan népszerű lett ez a felnőttek között, hogy ismételni kellett.
Ma is a „gyantás országban" élnénk, ha az iskoláinkat nem körzetesítették volna Bajánsenyére. Ide is, Őriszentpéterre is (gimnáziumba) hívtak, de az édes­apám agyvérzése miatt áthelyezésünket kértük Győrvárra és Hegyhátszentpéter­re. E községekben 1968-79 között tanítottunk, majd Hegyhátszentpéteren meg­szűnt az iskola, ezért Szombathelyre kértük áthelyezésünket.

A falvakban ott hagytuk a kezünk „nyomát". Magyarszombatfán a Faze­kas ház berendezéseinek cserépedényeit mi kezdtük összegyűjteni. Hegyhát­szentpéteren egy csodálatos Népi Építészeti Műemlék együttes (lakóház, paj­ta, ól, pince, kovácsműhely berendezéseivel együtt) őrzi a Szakály házaspár emlékét. A felsoroltakat a hűséges társam segítő tá­mogatása nélkül nem valósíthattam volna meg!

1979-ben Szombathelyre kértük áthelyezésünket, a Dési Huber Általános Iskola nevelői lettünk. Itt is folytattuk az eddigiekhez hasonlóan a szívvel-lélek­kel végzett munkánkat. Arra is jutott időnk, hogy Béri Balogh Ádám emlékét méltón őrző Győrvárnak kutatómunkánkkal segítséget nyújtsunk. Ezzel Bér, a mai Bérbaltavár szülöttének emlékét „fényesítettük"!
Az oktató-nevelő munkámat kitüntetésekkel is elismerték a felsőbb szer­vek: Kiváló Munkáért Díj (1989), Honismereti Munkáért Díj (1994), Kiemelke­dő Pedagógusi Munkáért Díj (1994). Közel 25 évig tanfelügyelői (szakmai) feladatot láttam el. A művelődési tevékenységemért 1979-ben a Szocialista Kultúráért kitüntetést, 1995-ben " Pável  Ágoston" Emlékplakettet kaptam.
A szülőfalum megismertetését szolgál­tam azzal is, hogy felkérés, illetve megbízás nélkül kikutattam, megkerestem a falu címerét, annak elfogadása után 2000-ben si­került ünnepélyes keretek között felavatni, a falu örömére.

Nyugdíjazásom előtt is foglalkoztam helytörténettel (10 éven át vezettem szaktábort a megye tanulóinak Velemben, Szombathelyen és Vasváron). De ezután Bérbaltavár „kincseivel" (ősállatok leletei) szerettem volna megismer­tetni a Hegyhátot, Vas megyét, az országot.

Ezért is alakítottam meg a „Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesületet", hogy e tevékenység sikeres legyen. Szép eredményeket könyvelhetünk el: őslénytani park, ismertető tábla felállítása, állandó kiállítás létesítése 2004-ben, ezeket az ön­kormányzat anyagi segítsége nélkül, társadalmi összefogással sikerült megvalósí­tani. A koronát 2005-ben kiadott „Ősgerincesek állandó kiállítása Bérbaltaváron" című kiadványunk jelentette. 2004-ben a kisbéri temetőben az 1370-es években épült ősi templom helyét márványtáblával jelöltük meg, s egy haranglábat új ha­ranggal sikerült a kisbériek összefogásával Isten dicsőségére emelni!

Itt született Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros akinek, emlékére és tiszteletére 2007-ben emléktáblát avattunk. A brigadéroshoz méltó ünnepélyes és tartalmas avatási ünnepről a faluban még sokáig szívesen emlékeznek. Még ebben az évben ősszel Dorog község múltját a jelen emlékezetébe emeltük egy kopjafa felállításával a falu határában.

Jönnek a látogatók, s elviszik Bérbaltavár hírnevét szerte az ország hatá­rain belül, s kívül.

A helytörténet megyei művelése terén kifejtett tevékenységemet 2005-ben kitüntetéssel ismerték el: Közösségi Kultúráért, Szülőföldünkért és Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért.

Az én mottóm: „Amely nemzet nem ismeri múltját, nem érdemli jövőjét!"  (Szakály Ferenc)

 


                                                                                                         

Szívszorító a hír, amit közölnöm kell,  ma reggel 2016.04.22.-én Elhunyt  Szakály Feri bá, Elnökünk, Tanítónk, Barátunk, aki 2016. január 3.-án töltötte be 80. életévét.

 Kérek minden Bérbaltavári lakost, falunkból elszármazottat, minden Egyesületi tagot, barátot és ismerőst hogy hétfőn este 20 órakor gyújtsunk Feri báért egy mécsest emlékezve, hogy milyen nagy örökséget hagyott ránk. Bérbaltaváron legyen világosság, hogy a „LÁMPÁS” is láthassa a fényeket!

Feri bá, nehéz az örökség. Nem panaszképp mondom – azt nem tenném, mert nem örülnél neki – de azt a szellemet, alkotó készséget amit ránk hagytál, azt megőrizni, továbbvinni  Nélküled, a Te segítséged, útmutatásod nélkül  biztosan tudom, hogy nem lesz könnyű feladat.
De Neked sem volt könnyű a feladatod.  LÁMPÁSA voltál minden falunak ahol tanítottál  Oszkó, Halastó, Győrvár, Őrség, Hegyhátszentpéter, Szombathely .

De különösen nehéz volt - szinte minden segítség nélkül - Bérbaltaváron a falu értékeit felkutatni, bemutatni, arra a figyelmet ráirányítani. Felsorolni  is sok  amit létrehoztál a szülőfaludban:

őslénytani ásatások lelőhelyének bemutatása, ismertető táblák kihelyezése - kialakítottad az őslényparkot – 2006-ban megnyitottad az őslénytani múzeumot -  elkészült a BSZE szervezése  által  a Kisbéri temetőben a Harangláb -  a Kisbéri régi templom emléktáblája és az első Világháborús emléktáblák a Kisbéri temetőben felújításra kerültek  - BSZE kiadásában megjelent 2006-ban a Bérbaltavár története című  könyv, melynek Te voltál a szerzője - a könyv bemutatása kapcsán szerveződött meg a HAZAVÁRÓ nevet viselő Falunap,  amelyet azóta is örömmel emleget minden résztvevő - felavattad Kisbérben (saját szülőházad telkén) Béri Balogh Ádám és az 1848-as Honvédek  emléktábláját.

Megköszönni a felsoroltakat nem elég, a szép magyar nyelvben nincs rá elég szó, ezért egyet  tehetünk csak búcsúzunk  azzal  az ígérettel, hogy a ránk bízott stafétát mindannyian együtt visszük tovább, azért a faluért, ahol születtél, amiért olyan sokat dolgoztál, akinek DÍSZPOLGÁRA lettél 2015-ben.

LÁMPÁSOD MÉCSESÉT NEM ENGEDJÜK KIALUDNI, NEM FELEDJÜK a mottód:

 „Amely nemzet nem ismeri múltját, nem érdemli jövőjét!"

                                                                                                                                   

Szakály Ferenc

1936 - 2016

Hű feleségem: Kincsem, gyermekeim, unokáim,
kedves rokonaim, barátaim, tanítványaim !
Ezúton szeretnék még egyszer, utoljára
Hozzátok szólni, egy tartalmas és szép földi élet lezárásaként.
Kérlek Benneteket, hogy úgy őrizzetek
meg engem a szívetekben, ahogy
ezen a fotón tekintek Rátok.
Elérkezett a búcsúzás ideje...
A szombathelyi Herényi temetőben 2016. május 6-án
12.30 órakor tartandó szertartáson
egy szál virággal búcsúzzatok tőlem !

Feri bácsi

 

Kedves Feri bá, Tisztelt Elnök Úr!

Köszönjük az ÖRÖKSÉGET, ígérjük  MOTTÓDHOZ, ÉLETFELFOGÁSODHOZ igazítjuk az általad megalakított egyesület munkáját, hogy méltatlanokká ne váljunk. Búcsúzúnk, de kérjük továbbra is segítségedet az égi sugallataid által.

BSZE tagsága

 
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar