Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Bemutatkozás

Bemutatkozás előtt:

Kedves Szülőföldi „fiúk-lányok”! Kedves Elszármazottak! Ismereteink, tudásunk, bibliográfiák felhasználásának segítségével eddig jutottunk a BSZE Honlap készítésével. Tudjuk  messze van a „ jótól”, a közreadhatótól, de mi mégis kénytelenek  vagyunk megtenni, vállalni a kritikákat, mert mi nem tudunk többet hozzátenni. Abban a hitben, hogy ha az elszármazottak (közel 500-an vagyunk) összeadják a még meglévő ismereteiket, akkor egy vállalható anyag áll össze a falu és a lakók régi életéből. Kérünk mindenkit, akinek fontos a falu életének közreadása, illetve a Bérbaltaváriak Szülőföldjükért Egyesület akkor szíveskedjen elküldeni: fényképeit, történeteit… ismereteinek, emlékeinek leírását a régi életéről az info@berbaltavariak.hu email címre, vagy levélben a BSZE címére (jpg-ben kérjük a képeket) a közléshez adott írásbeli hozzájárulásotokkal együtt. A fotókat, illetve az általatok megjelölt anyagok visszaküldését vállaljuk. Segítségeteket köszönjük.

BSZE Vezetősége

 


 

"AMELY NEMZET NEM ISMERI MÚLTJÁT, NEM ÉRDEMLI JÖVŐJÉT!”                          

„CSAK AZ A FA NŐHET MAGASRA, AMELY MÉLYRE NYÚJTJA GYÖKEREIT!”        

(e mottót vallja magáénak a BSZE tagsága, amelyet Szakály Ferenc ÖRÖKÖS TISZTELETBELI  ELNÖK - től kaptuk hagyatékul)

A "BÉRBALTAVÁRIAK  SZÜLŐFALUJUKÉRT " EGYESÜLET – et  1999.november 22.-én alapították a (Szombathelyen élő)  faluból elszármazottak,  Szakály Ferenc  tanár vezetésével,  a szülőfalu hagyományainak,  emlékeinek, értékeinek, népszokásainak megőrzése céljából.

Alapító tagok: Bános Gabriella - Dr. Rakos Gyula - Dr. Rakos Gyuláné - Dr. Rakos Katalin - Dr. Szakály Emőke - Egyed László - Horváth Lajosné - Humli  Tamás - Kiss Lajosné - Magyar Elemér - Pethő Attila - Pintér  Mária - Pusztai  Istvánné - Szakály Ferenc - Takács István - Takács Istvánné - Varga Zsolt - Virágh Attila - Nagy Gáspár örökös tiszteletbeli tag
A BSZE változó létszámmal folyamatosan működik, jelenleg 74 fővel.  Céljának megfelelően a hagyomány ápolása, értékeink felkutatása,megóvása, bemutatása emlékállítás, a roma közösség integrálása, népszokások megtartása-továbbörökítése a fő feladat. Így  készül  el folyamatosan minden  a faluban, a falu lakóinak, közfoglalkoztatottaknak, egyesület tagságának,  hathatós munkájával, sok-sok társadalmi munkájával, felajánlásokkal, adományokkal  és sok barát, ismerős, intézmény, vállalat  és EMMI/NEA - EMMI Nemzetiségi FŐOSZTÁLY – FM HUNGARICUM BIZOTTSÁG – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának – NGYMSZOLGÁLAT elnyert pályázatainak  segítségével:

 • elindult az őslénytani ásatások lelőhelyének bemutatása, ami kisfilmmel, kiadványok (85 oldal) összegyűjtésével bővült és bekerült a Vas megyei ÉRTÉKEK  közé
 • a faluban elkészültek az  emlékhelyek ismertető táblái az NMI-vel történt „közös falu sétának”  köszönhetően
 • kialakult az őslénypark, Szakály Ferenc - Dr.Bendefy László emlékparkok
 • megnyílt a múzeum, ami 2016-tól a szombathelyi Savaria Múzeum kihelyezett tárlata lett
 • elkészült a BSZE szervezése  által  a Kisbéri temetőben a Harangláb és a MARTONFÁNAK-DOROGFALUNAK emléket állító KOPJAFA, amelyek  2016-ban megújultak
 • a Kisbéri régi templom emléktáblája  is felújításra került
 • felújításra kerültek az I. Világháborús emléktáblák, a papi – tanári – hősi –bába - elől járók sírjai ( 20 sír) mind a két temetőben                                            
 • 17 Szakrális emlékből 8 került teljes felújításra
 • Szakrális értékekből a Vasvári Népfőiskolával közösen VÁNDORKIÁLLÍTÁST indítottunk útjára Vas megyében (80 kép)
 • BSZE kiadásában megjelent a Bérbaltavár története  című  könyv 2006-ban   (Szakály Ferenc BSZE elnöke volt a szerzője),  és a könyv bemutatása kapcsán szerveződött meg a HAZAVÁRÓ nevet viselő Falunap, amely azóta is megszervezésre kerül mindannyiunk örömére
 • A Béri Balogh Ádám és az 1848-as Honvédek  emléktáblája, mellé felkerült Szakály Ferenc - nek  BSZE Örökös Tiszteletbeli elnökének gránittáblája
 •  kihelyezésre került a Zsennyei „kicsi tölgyfa” emléktáblája (Királyhalmi tanár Úr ültette)  
 • Vasvári Népfőiskolával közösen kiadtuk a SÉTA A  KERESZT OLTALMA ALATT című könyvet a hegyhát 23 községének szakrális emlékeiről
 •  34 helyi érték került a Községi Értéktárba BSZE javaslatára
 • Elkészült a HEGYHÁT FÉNYKERESZTJE, Keresztútja
 • Felállítottuk a LÁMPÁSOK Emlékfalát
 • Haza került a Bivaly Szolnokról, és ki is lett javítva, csak fel kell állítani.
 • Megújult a Tárlat bútorzata, és elkészült a Helyi kiállítás
 • Elkészült az I.VH-ban elhunytak névsora, II.VH elhunytjait kutatjuk
 • Kiadtuk a GYÖKEREK I. (visszaemlékezésk c. könyvünket) 25 filmmel kiegészítve
 • Megújúltak az I.VH Hősök emléktáblái 4 db aKisbéri temetőben, és 6 sír a Baltavári temetőben
 • Elkészültek a táblák Kibérben 1 és Bérbaltaváron 2 a község történetéről és templomairól
 • LEGFONTOSABB, hogy havi rendszerességgel vannak rendezvények: kézműves foglalkozások, retro filmvetítések, diafilmvetítések, hónapoknak megfelelően évfordulók, népi hagyományos rendezvények, Közkincs rendezvények, de kiemelendők a sportrendezvények és ovisok programjai 
 • 2018 óta folyamatosan folyik a templom felújítása, 2020. július 19-én került felszentelésre.
 • 2021-BEN ELKÉSZÜLTEK: Temetői Vezérkereszt, Wunderlich sír, Martonfai templom Vezérkeresztje, Martonfai Harangláb emléhelye, Bivaly felállításra került, Lecseréltük az Őslénytani - Csont táblákat. Elkészült a 624 oldalas GYÖKEREINK magyar-roma Értékeink c. könyvünk és a falu eseményeiről 4 órás film.  
 •  

A BSZE elnökség szeretné -  feladatának is tekinti - hogy csatlakozzon az egyesülethez minden szülőfalunkból  elszármazott  társunk.

Pénzügyi  forrásaink  alapját csak úgy tudjuk növelni, (tagdíj – adomány – támogatás - adó 1 %-ának utalása – illetve pályázatok ) ha ezek a források befolynak az egyszámlánkra. A BSZE egyszámla száma:  OTP 11747006-20232256 /adományok, egy százalékok-tagdíj/ Adószáma: 18890002-1-18.

A HONLAPUNKAT és a közösségi oldalon „A MENTSÜK MEG A BALTAVÁRI TEMPLOMOT”  nyílt csoport oldalát látogassátok, használjátok, tanácsaitokkal segítsétek a munkánkat. Lehet csatlakozni mindenkinek, még  a barátoknak  is, szorgalmazzátok ismerőseitek körében, minél többen támogassanak bennünket.

BSZE 2022 évi tervei

HASONLÓAN a 2021 évhez céljaink szinte tervezhetetlenek.  A járvány alakulása kiszámíthatatlan így akár mit tervezünk, azt keresztülhúzhatja. Egyelőre csak a lehető legszükségesebb találkozások valósulhatnak meg. Minden rendezvény, megemlékezés csak kis létszámban lehetséges. A legjobb megoldás, hogy mindenki a saját lakhelyén kapcsolódik be továbbra is egyes programokba. Az évek óta bevezetett programok a faluban is csak kis létszámban valósulhatnak meg, azokon a helyi tagjaink részt is tudnak venni.

Terveink:

 • Az 1806-ban épített kápolna felkutatása, és a szent kút helyének megkeresése 
 • A temetők virágosítása is a szokott módon tavasszal és ősszel, de már csak helyi segítséggel tudjuk tervezni, korunk és egészségi állapotunk miatt.
 • A magyar és a román közösséggel a kapcsolat felvételét 2022 is tervezzük a /Martonfa községek/, de a járvány fogja meghatározni.
 • Bethlen pályázat eredményétől függ a Stációs képek felújítása és a Keresztút füzet elkészítése
 • Sikeres pályázatok esetén tud elkészülni Bérbaltavár képes ALBUMA
 • HUNG 2022-ben páylázunk újra a 7 Kereszt és szobor felújítására
 • Bérbaltavár Képes Albumának elkészítése
 • 2022 évi program terv értékelése

 • Nem voltak nagy terveink, mégis akadtak gondjaink a megvalósításban. A
  nehézséget okoá,a, hogy nem fiatalodtunk, - korunk sajnos előre halad -. De
  nagy gondot okozott egyesületi tagjaink komoly betegsége illetve családtagok
  komoly betegsége és azŐ haláluk.Ezenproblémáink lelkileg is és fizikálisan is
  megviseltek benni.inket, elvették a lendületiinket, szembesítettek bennünket a
  korunkkal,

 • Megvalósítottuk
  l.Amit véltozatlanul megvalósítottunk az temetők,kétszeri rendbetétele.
  2.Az emlékhelyeken a virágok koszorúk cseréje megtörtént.
  3.A helyi tagiaink a templomainkat is folyamatosan takaritják, virágosítjak és segítik a szertartásokat.
  4.Ekészűlt gyűjtő munkátok segítségével a képes album, igaz nem lehetett 500 példányban kinyomtatni, mert ahhoz nem tudtunk pénrtnyerni.
  S.Felújításra került az 5 vallási szobor helyett 3 a Hungaricum pályazat segítségével. Azért 3,mert csak fele forrást kaptuk meg és máshonnét meg nem fudfunk pénzt szerezni, így is a BSZE sajat erőből tett bele 150 ezer forintot. A vállalkozónak még mindig tartozunk, amit az Önkotmányzat megígért számára, de még nem kapta meg.
  6. Egyesületiink tagjai a helyi rendezvényeken mindig jelen voltak illetve előmozdították azok sikerét. Ezt tették az orság mas helységeiben élő tagiaink is, szerves részei voltak a helyi programoknak.
  Nem sikerült megvalósítani
  l.Nem tudtunk pénzt szerezti a templom megóvásáihoz.
  2. Nem nyertünk a Bethlen páIyázaton, így a staciós képek nem keriiltek felujításra.
  3. Sajnos az 1806-ban épült kápolna felkutatásához nem találtunk dokumentumokat, nincsenek meg a püspöki iratok, így arról már valós képiink nem is lesznek
  Szerintrünk szégyenkezni valónk nincs, anyagi,ftzikai lehetőségeinkhez mérten elvégeztük, amit erőnk és anyagi fonásunk engedett.
  MINDEhIKINEK megköszönjiik az elvégzett munkát és kérjiik tovább munkátokat 2023-ban.

2023 évi program terve


22 éves a múltunk. BSZE 2019. november 22. - én alakult. Tagiai akkor 40-60 év között
voltalc Látva az Értékemk megsemmisülését (iskola megszűntével) korunk ellenére vállaltuk a
munkát és a Felelősséget. Tagjairtk az ország minden megyéjében laknak most is.
DE mind itt születtünk Célkitűzésünk a szülőfalunk értékeinek felkutatása, megmentése, megismertetése, a régi szokások felelevenítése, a roma magyar kultúra egyesítése.                      Most is ez csak ez a FELADAT. De közben eljárt felettünk az idő. Korunk ellenére szeretnék dolgozní, mert még mindig van feladatunk. De 70-80 évesen az ember
már fél, hogy nem marad ideje a befejezésre.
22 év alatt BSZE számára az EMLÉKHELYEK kialakíttása, és a falu történetének megírása és megismertetése volt a fontos. Mindig a sziilőfalunkért dolgoztunk és szeretnénk továbbra is, de sajnos már csak kis léptekben haladhatunk 2023-ra sem tudunk nagy dolgokat tervezni, a befejezetlen dolgok elkészítése és az állagmegóvás áll a céljaink középpontjában.
TERVEINK
1.A Bendefiy parkban Őslény táblak 3 db pótlása
2.Fa-fémkültéri értékmentéshez az apanyagbeszerzése és tarsadalmi munkában
történő lefestése
3.Temetők kivirágozásatavasszal és összel
4.Emlékhelyekre az új koszoruk beszerzése fontos.
S.Honlap újra szerkesztetése, elengedhetetlen, mert alapadatok is kiegészítésre
szorulnak és bővíteni is kellene.
6. Ha anyagi lehetőségtink lenne - persze az anyagi segítségetekkel - a Rákóczi
utcai Mrária szobor felújítását feltétlenül el kellene végezni mivel egy nagy része
pótlásra vár kőből és nem hungarocellből.
Fentiek elvégzése elnökségünk szerint megoldhatő,ha mindenki vagy anyagilag,
és fizikailag is segíti a megvalósulását.
PáIyázaton /Bethlerr/ megint hiába dolgoztunk, sajnos nem fogadták el, Így a
templom megóvásához és a stációs képek megújításáhozmás forrás kell keresni.
Hungaricum páIy ázaton ismét szeretnénk indulni.
 

Pénzügyi beszámolók, mérlegek  a birosag,hu oldalon érhetők el.

2023.05.15.

2023.Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Cím

A Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület nevében hálásan köszönöm 2023 évi és a fennállásunk (2000) óta kapott támogatásukat.

Egyesületünk a szülőfalunkból elszármazott egyénekből alakult, akik felelősséget éreztünk a romló értékeink felújításáért. Szülőfalunk lakossága teljesen megváltozott. A betelepült roma lakosságnak nem voltak gyökerei és így nem is kötődtek a régi értékekhez. Az egyesületünk a 23 év alatt végzett munkájával újra alkotta régi értékeket, kiadtunk 4 könyvet (szülőfalunkról), és régi hagyományokat is bemutattuk és segítséggel be is tanítottuk.

NEM ÉLTÜNK, DOLGOZTUNK HIÁBA. AZ ÖNÖK HATHATÓS TÁMOGATÁSÁVAL SIKERÜLT AZ ÉRTÉKMENTÉS SZÜLŐFALUNKBAN, amiért a egyesületünk alakult és dolgozott.

Sajnos az egyesületünk tagjai nagyon megfogyatkoztak és 70 év fölé kerültünk, a betegségeink pedig megsokasodtak. Vezetőségi tagjaink is 72-75-82 évesek lettek illetve elhunytak, így már a munkát tovább felelősséggel nem tudjuk vállalni.

Az egyesületünket kénytelenek vagyunk felszámolni 2023 nyarán-őszén, így a NEAO-KP-1-2023/6-000571 számú pályázatunkkal nyert 150.000.-Ft-ról lemondunk. A belőle tervezett értékmentést adományból megoldjuk, és a felújításokat is elvégezzük azon értékeinken, amit az Önöktől kapott pályázati pénzekből tudtunk elkészíttetni.

Szeretném hálásan megköszönni, hogy méltónak találtattunk évről - évre és kaptunk Önöktől folyamatosan támogatást, és szülőfalunk elfelejtett értékeit újra tudtuk alkotni.

A szülőfalunkban megalakult a fiatalokból az új egyesület, szeretnénk és reméljük, hogy tovább viszik örökségünket (Nagy Gáspár költőnk öröksége – méltán híres őslénytani tárlatunk – országunkban egyedülálló szoborijaink - 278 éves barokk templomunk, ami  gróf Festetics József családjának öröksége – stb….. Számunkra már van miből meríteni, hisz a szülőfalunkról írt 4 könyvünkben mindent átadtunk számukra.

Tisztelt Cím

Ismételten megköszönöm a 23 év alatt kapott segítséget és támogatást. Kívánom, hogy építsék tovább támogatásukkal a CIVIL KÖZÖSSÉGEKET.

BSZE Elnöksége

 

 

 

 

 

 


 

 Fontosnak tartjuk, hogy itt, ebben a fejezetben, Szakály Ferencnek megköszönjük a munkáját. Köszönjük, hogy létrehozta a BSZE –t, és azt életben is tartotta, szinte egyedül. Szervezte a munkánkat, kirándulásainkat, honismereti munkálatokat, az őslénytani kutatás bemutatását, élete volt az egyesület egészen haláláig. Elnök Úr soha nem feledünk és ígérjük, hogy méltók leszünk ÖRÖKSÉGÜNKHÖZ.

 

Szakály Ferenc kitartó kutató munkájának köszönhetjük: A BÉRBALTAVÁR TÖRTÉNETE című könyv megírását és kiadását. KÖSZÖNJÜK.

Szakály Ferenc így vallott önmagáról:

1936-ban születtem Szakály Ferenc és Polgár Gizella középparasztok házas­ságából. Hárman voltunk testvérek: Zoltán, Gyula, Ferenc. Engem szüleim leány­nak vártak,  segítőkészségemmel próbáltam fiúként leánynak megfelelni.

Általános iskoláimat szülőfalumban, Bérbaltaváron végeztem. Csak köze­pes és jó rendű tanuló voltam. Ez akkor változott meg, amidőn a beteg ta­nítómat, Gosztonyi Józsefet meglátogattam, aki a látogatásnak szemlátomást megörült. A látogatás fogadtatása szinte szárnyakat adott, ettől kezdve sze­rettem az iskolát, a tanulást, amely egész életemben elkísért. Nagyon megsze­rettem az olvasást, a könyveket. Saját könyvtárat kezd­tem kialakítani. Napjainkban is gazdag könyvtáram van.
Elérkezett a továbbtanulás ideje. Édesanyám papnak szánt — Mind­szenthy hatására is! —, édesapám bölcsen rám bízta a választást. Műszaki tech­nikumba, erdészeti iskolába szerettem volna menni, de a helyi hatalom em­berei ezt „megakadályozták"! Személyes utánajárásom eredményeként egy le­hetőséget a megye felkínált: Tanítóképzőbe mehettem, s Kőszegen végeztem az első három évet, majd az intézetet Sárvárra helyezték át.
1954-ben érettségiztem, 1955-ben képesítőztem. Mind a kettőt kitűnő eredménnyel fejeztem be, de az iskola nem javasolta a továbbtanulásomat! Nemes bosszút esküdtem: azért is el­végzem a főiskolát vagy az egyetemet!

Tanítói pályámat Vas megyei falvakban folytattam. Halastó után Oszkó kö­vetkezett.  Itt nősültem meg, Kincs Ilona tanítónőt vettem feleségül 1957.februárjában. (Ő valóban kincs lett életemben!) 1957-ben saját kérésünkre az Őrségbe kerültünk: feleségem Magyarszombatfán, én a szomszédos Gödörházán tanítottam. Ebben az időben e tájra csak büntetésből helyeztek pedagógusokat! Érthető, hogy minket „ellenforradalmárként" kezeltek a falu állami vezetői, de a lakók szeretet­tel fogadták a „tanítóékat" így érthető, hogy jól éreztük magunkat, bár munka bőven kijutott nekünk, hisz összevont (1-4. o. és 5-8. o.) osztályokat tanítottunk. A tanulókkal sokat színdaraboztunk, kirándultunk!

Tíz boldog évet töltöttünk az őrségi emberek szeretetétől övezve e he­lyeken. Itt születtek gyermekeink: Ferenc, Emőke (egyetemet vé­geztek) és Zsuzsanna, aki a szombathelyi kórházban jószívű ápolónő hírében áll. (Büszke lehetek rájuk!)

Eljött a sok munka ellenére is a „nemes bosszú" valóra váltásának ideje: Levelező tagozaton elvégeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolát, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemet is!
Mivel lámpás szerettem volna lenni, mint a nagy írónk, Gárdonyi Géza, a felnőttekkel is foglalkoztam: színdarabokat tanítottam be, könyvtárat, kultú­rotthont vezettem. Megszerveztem a Dolgozók Esti Iskoláját (7-8. o.), olyan népszerű lett ez a felnőttek között, hogy ismételni kellett.
Ma is a „gyantás országban" élnénk, ha az iskoláinkat nem körzetesítették volna Bajánsenyére. Ide is, Őriszentpéterre is (gimnáziumba) hívtak, de az édes­apám agyvérzése miatt áthelyezésünket kértük Győrvárra és Hegyhátszentpéter­re. E községekben 1968-79 között tanítottunk, majd Hegyhátszentpéteren meg­szűnt az iskola, ezért Szombathelyre kértük áthelyezésünket.

A falvakban ott hagytuk a kezünk „nyomát". Magyarszombatfán a Faze­kas ház berendezéseinek cserépedényeit mi kezdtük összegyűjteni. Hegyhát­szentpéteren egy csodálatos Népi Építészeti Műemlék együttes (lakóház, paj­ta, ól, pince, kovácsműhely berendezéseivel együtt) őrzi a Szakály házaspár emlékét. A felsoroltakat a hűséges társam segítő tá­mogatása nélkül nem valósíthattam volna meg!

1979-ben Szombathelyre kértük áthelyezésünket, a Dési Huber Általános Iskola nevelői lettünk. Itt is folytattuk az eddigiekhez hasonlóan a szívvel-lélek­kel végzett munkánkat. Arra is jutott időnk, hogy Béri Balogh Ádám emlékét méltón őrző Győrvárnak kutatómunkánkkal segítséget nyújtsunk. Ezzel Bér, a mai Bérbaltavár szülöttének emlékét „fényesítettük"!
Az oktató-nevelő munkámat kitüntetésekkel is elismerték a felsőbb szer­vek: Kiváló Munkáért Díj (1989), Honismereti Munkáért Díj (1994), Kiemelke­dő Pedagógusi Munkáért Díj (1994). Közel 25 évig tanfelügyelői (szakmai) feladatot láttam el. A művelődési tevékenységemért 1979-ben a Szocialista Kultúráért kitüntetést, 1995-ben " Pável  Ágoston" Emlékplakettet kaptam.
A szülőfalum megismertetését szolgál­tam azzal is, hogy felkérés, illetve megbízás nélkül kikutattam, megkerestem a falu címerét, annak elfogadása után 2000-ben si­került ünnepélyes keretek között felavatni, a falu örömére.

Nyugdíjazásom előtt is foglalkoztam helytörténettel (10 éven át vezettem szaktábort a megye tanulóinak Velemben, Szombathelyen és Vasváron). De ezután Bérbaltavár „kincseivel" (ősállatok leletei) szerettem volna megismer­tetni a Hegyhátot, Vas megyét, az országot.

Ezért is alakítottam meg a „Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesületet", hogy e tevékenység sikeres legyen. Szép eredményeket könyvelhetünk el: őslénytani park, ismertető tábla felállítása, állandó kiállítás létesítése 2004-ben, ezeket az ön­kormányzat anyagi segítsége nélkül, társadalmi összefogással sikerült megvalósí­tani. A koronát 2005-ben kiadott „Ősgerincesek állandó kiállítása Bérbaltaváron" című kiadványunk jelentette. 2004-ben a kisbéri temetőben az 1370-es években épült ősi templom helyét márványtáblával jelöltük meg, s egy haranglábat új ha­ranggal sikerült a kisbériek összefogásával Isten dicsőségére emelni!

Itt született Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros akinek, emlékére és tiszteletére 2007-ben emléktáblát avattunk. A brigadéroshoz méltó ünnepélyes és tartalmas avatási ünnepről a faluban még sokáig szívesen emlékeznek. Még ebben az évben ősszel Dorog község múltját a jelen emlékezetébe emeltük egy kopjafa felállításával a falu határában.

Jönnek a látogatók, s elviszik Bérbaltavár hírnevét szerte az ország hatá­rain belül, s kívül.

A helytörténet megyei művelése terén kifejtett tevékenységemet 2005-ben kitüntetéssel ismerték el: Közösségi Kultúráért, Szülőföldünkért és Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért.

Az én mottóm: „Amely nemzet nem ismeri múltját, nem érdemli jövőjét!"  (Szakály Ferenc)

 


                                                                                                         

Szívszorító a hír, amit közölnöm kell,  ma reggel 2016.04.22.-én Elhunyt  Szakály Feri bá, Elnökünk, Tanítónk, Barátunk, aki 2016. január 3.-án töltötte be 80. életévét.

 Kérek minden Bérbaltavári lakost, falunkból elszármazottat, minden Egyesületi tagot, barátot és ismerőst hogy hétfőn este 20 órakor gyújtsunk Feri báért egy mécsest emlékezve, hogy milyen nagy örökséget hagyott ránk. Bérbaltaváron legyen világosság, hogy a „LÁMPÁS” is láthassa a fényeket!

Feri bá, nehéz az örökség. Nem panaszképp mondom – azt nem tenném, mert nem örülnél neki – de azt a szellemet, alkotó készséget amit ránk hagytál, azt megőrizni, továbbvinni  Nélküled, a Te segítséged, útmutatásod nélkül  biztosan tudom, hogy nem lesz könnyű feladat.
De Neked sem volt könnyű a feladatod.  LÁMPÁSA voltál minden falunak ahol tanítottál  Oszkó, Halastó, Győrvár, Őrség, Hegyhátszentpéter, Szombathely .

De különösen nehéz volt - szinte minden segítség nélkül - Bérbaltaváron a falu értékeit felkutatni, bemutatni, arra a figyelmet ráirányítani. Felsorolni  is sok  amit létrehoztál a szülőfaludban:

őslénytani ásatások lelőhelyének bemutatása, ismertető táblák kihelyezése - kialakítottad az őslényparkot – 2006-ban megnyitottad az őslénytani múzeumot -  elkészült a BSZE szervezése  által  a Kisbéri temetőben a Harangláb -  a Kisbéri régi templom emléktáblája és az első Világháborús emléktáblák a Kisbéri temetőben felújításra kerültek  - BSZE kiadásában megjelent 2006-ban a Bérbaltavár története című  könyv, melynek Te voltál a szerzője - a könyv bemutatása kapcsán szerveződött meg a HAZAVÁRÓ nevet viselő Falunap,  amelyet azóta is örömmel emleget minden résztvevő - felavattad Kisbérben (saját szülőházad telkén) Béri Balogh Ádám és az 1848-as Honvédek  emléktábláját.

Megköszönni a felsoroltakat nem elég, a szép magyar nyelvben nincs rá elég szó, ezért egyet  tehetünk csak búcsúzunk  azzal  az ígérettel, hogy a ránk bízott stafétát mindannyian együtt visszük tovább, azért a faluért, ahol születtél, amiért olyan sokat dolgoztál, akinek DÍSZPOLGÁRA lettél 2015-ben.

LÁMPÁSOD MÉCSESÉT NEM ENGEDJÜK KIALUDNI, NEM FELEDJÜK a mottód:

 „Amely nemzet nem ismeri múltját, nem érdemli jövőjét!"

                                                                                                                                   

Szakály Ferenc

1936 - 2016

Hű feleségem: Kincsem, gyermekeim, unokáim,
kedves rokonaim, barátaim, tanítványaim !
Ezúton szeretnék még egyszer, utoljára
Hozzátok szólni, egy tartalmas és szép földi élet lezárásaként.
Kérlek Benneteket, hogy úgy őrizzetek
meg engem a szívetekben, ahogy
ezen a fotón tekintek Rátok.
Elérkezett a búcsúzás ideje...
A szombathelyi Herényi temetőben 2016. május 6-án
12.30 órakor tartandó szertartáson
egy szál virággal búcsúzzatok tőlem !

Feri bácsi

 

Kedves Feri bá, Tisztelt Elnök Úr!

Köszönjük az ÖRÖKSÉGET, ígérjük  MOTTÓDHOZ, ÉLETFELFOGÁSODHOZ igazítjuk az általad megalakított egyesület munkáját, hogy méltatlanokká ne váljunk. Búcsúzúnk, de kérjük továbbra is segítségedet az égi sugallataid által.

BSZE tagsága

 
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar