Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Rumi út 264.

Telefon: +36/30/979-5609
info@berbaltavariak.hu


Hírek

2021. január 03., 08:12Beszámoló 2020

Beszámoló

2020 évi beszámoló

"Kedves falum, Baltavár, híred messze földön jár! Temető e hely; Szőlőhegye kihalt állatok temetője! Budapest, Bécs, Szombathely, London osztozkodik a csontokon.”      

BSZE 2020 évi feladatai: Templomszentelés, - BSZE 20. Évfordulójának emlékülése-számadás - HAZAVÁRÓ, - Feltárt MÚLTUNK ÁTADÁSA

Programjainkat a járvány keresztülhúzta. Csak a lehető legszükségesebb találkozások valósulhattak meg. Minden rendezvény, megemlékezés csak kis létszámú volt.

- Legfontosabb feladatunk, hogy eljussunk a templom felújításával a szentelésig. Szépen folyamatosan haladt a munka, - ugyan volt sok-sok buktató, de sikerült átkerülni rajta. Elkészültek a sekrestye szekrényei, a gyertyatartók elő tisztítása nagyon sok energiámba került, de nagyon szépek lettek az aranyozás után. Szent József szobor is megújult. A nehézségekre és a problémákra már nem emlékezünk, mert végre megvalósult, amiért oly sok levél íródott. Amit nem terveztünk az Péter Atya elhelyezése, és ezért egy ütemmel gyorsabban kellett haladni. Császár Atya és Soltész Miklós Államtitkár Úr jelenlétében megtörtént a szentelés július 19-én. Sajnos Hazaváró nélkül, és sokkal, kisebb létszámmal a járvány miatt. Köszönet MINDENKINEK, aki két kézimunkával vagy anyagilag hozzájárult, hogy templomunk megújulhatott. A szentelésre megújultak az emléktáblák a templom mellett, és felállításra kerültek a faluról és a templomról készült bemutató táblák. Kisbérben is felállítottuk a táblát.

- Sajnos a bivaly talapzata nem készült el, nekünk nem volt pénzünk, az Önkormányzatnak meg nem volt ideje a járvány miatt azt megoldatni.

- ROMA lakosság gyökereinek megtalálása Honnan származnak, milyen nemzetség a cigány! Előadásokat terveztünk Dr. Székely János megyéspüspök és Ferkovics József roma festőművész részvételével. Sajnos az előadások elmaradtak, a járvány miatt. Püspök Úr előadásának anyagát a videóról leírjuk és az új könyvbe fogjuk bele tenni, amit mindenki meg fog kapni. Elkészült a Kalányos Család történte, sajnos a Bogdán Család történetét nem sikerült megírni, nem volt hajlandó a Család. Ez a feladat 2021-ra maradt.

- Falunk múltjának feltárása és bemutatása: a Plébánia Vizitációs és levéltári anyagai elkészültek, de mivel nem volt értelme kétszer kinyomtatni, ezért ez is az új könyvbe kerül bele.

- Gróf Festetics József templomunk építtetője, emléktábla elkészítetése, avatása: a tábla elkészült és a templomunk szentelésekor fel is lett avatva.

- Szent Miklós – Szent Fülöp Jakab Templomok teljes feltárt története, és a 136 oldalas latin püspöki vizitációs anyag elkészült, de csak az új könyvben fogjuk beletenni, és így kapja meg mindenki. Viszont a gyermekek részére elkészült /pályázat és baráti segítséggel/ a kifestő a 2 templomról, amit a szenteléskor meg is kaptak. A szentkút és a Kisbérben 1806-ban épült kápolna kutatása 2021 feladata.

A mi falunk költője Nagy Gáspár Kossuth díjas költőnk életének megismertetését terveztük, amit a templomunk szentelésére el is készített Németh Ilona. A füzetet akkor és ott kiosztásra is került a résztvevőknek. Az emlékfüzet az új könyvünkbe is bele fog kerülni. 2020-ban nagyon sok rendezvény, irodalmi program, konferencia, Közkincs, kötődött Nagy Gáspárhoz. A Baltavár -Tilaj kereszteződésben elültetett fák mellé még a padok is elkészültek. Köszönjük a Vasvári Nagy Gáspár Műv. Háznak a sok-sok programot.                                                                           

- Az évek óta bevezetett programok megszervezése, lakóhelyi programokban való részvétel a megszokott módon szerveződtek, BSZE- ovi - iskola - faluközösség részvételével. Ezek a programok jól sikerültek, még szüretit is tudott szervezni a falu. Lassan a fiatalok is bekapcsolódnak a programokba, remélhetőleg megalakul az egyesületük. Torma Péter új közösségi oldalt indított és folyamatosan teszi fel múltunkat és értékeinket. / Bérbaltavár község / Már ez is nagy eredmény a fiataloktól.     

- A temetőkben tavasszal és novemberben is megújultak a virágtálak, elkészültek a koszorúk. Az emlékhelyeken is kicseréltük a koszorúkat.                                                 

- Azt terveztük, hogy a FOGYATÉKKAL élő fiatalok programjain kísérőként és a szállításukban veszünk részt. Sajnos a járvány az Ő programjaikat is megsemmisítette, hisz rájuk még fokozottabban kell figyelni így minden programjuk elmarad. Mi is távolságot tartottunk és csak telefonon érintkeztünk. Mikuláskor a Zenekar mind a 25 tagja és a főiskolások is csomagot kaptak /a szülők vitték ki mindenkinek/, hogy érezzék szeretetünket. A Rumkastélyban élő gyermekek pedig 5 doboz, 5 kg-os szaloncukrot kaptak.

- A magyar és a román közösséggel a kapcsolat felvétele /Martonfa községek/ sajnos idén is elmarad a járvány miatt.

- Taggyűlésünket szeptember 26-án 10 órakor tartottuk. Megemlékeztünk a megalakulásunkról, és Feribáról. Nagyon csendes volt az évfordulónk, de talán az idén sikerül a könyvbemutatón pótolni egy igazi Hazaváróval. De egy Örökös Tiszteletbeli elnökhelyettes diplomával, gyertyával és tortával felköszöntöttük Egyed Lacit, aki 80 éves volt október 18-án.

- Pályáztunk megint a NEA-ba, hogy a hátralévő feladatainkat meg tudjuk valósítani /emléktáblák – Mindenki keresztje - őslény ásatási tábla felújítása – stációs képek felújításának költsége került bele./ Ezzel a pályázattal tudnánk minden értékünknek emléket állítani, és a meglévőket felújítani. Sokat segít ebben a nyertes Hungaricum pályázat, amely segít kiadni a könyvünket, keménytáblával, könyvformátumban, 500 példányban.  

Nehéz és sok munkával teli év volt 2020, de megküzdöttünk vele. Köszönjük MINDENKINEK a munkáját és anyagi támogatását.

„Minden betűt és minden követ ajándékba kaptunk, kötelességünk megőrizni és továbbadni” 

 

2021.január 3.

„BÉRBALTAVÁRIAK SZÜLŐFALUJUKÉRT” EGYESÜLET  JEGYZŐKÖNYVE

Készült  az  Egyesület Vezetősége által 2021.01.03 - án 14 órakor 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen út 38. szám alatt tartott  vezetőségi üléséről.                                                                                                                       

Jelen vannak: Farkas Mária elnök - Egyed László elnökhelyettes - Virágh Attila elnökségi tag         

Farkas Mária elnök megállapította, hogy a vezetőségi ülés határozatképes és így a megküldött előzetes 2020 évi beszámoló, 2021 évi terv, illetve a 2020 évi zárás elfogadása esetén a határozat érvényes lesz                                                                                                                  

A vezetőségi ülés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámolók/ létszámhelyzet, előzetes2020 évi beszámoló, folyó ügyek, pályázatok, könyv                  
2. 2021. évi tervek megbeszélése

 A napirendi pontokat a vezetőségi tagok egyhangúan - 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadták. A határozat száma: 2021.01.03./282/40/1

1 napirendi pont: Elnöki beszámoló folyó ügyek:                                                                     létszámunk 39 fő Zalaegerszeg 6- Bérbaltavár10- Szombathely 23                                                Az elnökségnek kiküldött beszámolót 2020 évről, és a 2021 évi terveket,  zárást, elfogadás után fogom emailbe küldeni az egyesület tagjainak, megköszönve a munkát, és egyben kérem a véleményüket is.

Elnök bejelentette, hogy elindult könyv szerkesztése. Mindenki elfogadta a felkérést. Tangl Balázs történész írja, képeket Dala Józse és Nagy Krisztina szerkeszti, a tördelést Németh Dániel végzi, a lektorálást Zágordidi C. Balázs végzi. A fotókat a Tóth fotóban tudom retusáltatni megbeszéltem. A filmet Németh Péter az Egyházmegye fotósa készíti, és a DWD-re szintén a Tóth fotó fogja felvinni. Mindenki munkaszerződés, ill. számla alapján dolgozik,             kérem a segítségeteket, a még hiányzó tanítók adatainak megkeresésében. A beadott 2 pályázatról még nem jött értesítés.

A templomhoz a lefolyókat a Böröcz Tiborral visszük haza.

A járványra való tekintettel – mint a misék is rövidek  - mi is legyünk hatékonyak, és ha nincs  kiegészíteni valótok – hisz már ezt előzetesen megtettétek - akkor kérem fogadjuk el.

BSZE 2020 évi beszámolóját a vezetőségi tagok egyhangúan - 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadták. A határozat száma: 2021.01.03./282/40/2

2. 2021. évi terv előzetes egyeztetés alapján

BSZE 2021 évi előzetesen egyeztetett tervet a vezetőségi tagok egyhangúan - 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadták. A határozat száma: 2021.01.03./282/40/3

 

Egyed László                                      Farkas Mária                       Virágh Attila

eln.helyettes                                         elnök                                      eln.tag

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar