Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Rumi út 264.

Telefon: +36/30/979-5609
info@berbaltavariak.hu


Hírek

2020. szeptember 26., 10:01Beszámoló Közgyűlés

Beszámoló Közgyűlés

Beszámoló Közgyűlés

BÉRBALTTAVÁRIAK SZÜLŐFALUJUKÉRT EGYESÜLET

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNVE

Helyszín: Bérbaltavár Rákóczi úti Közösségi Ház     Időpont: 2020.09.26.10óra                                                                                                                          Jelenlévők: 23 fő a mellékelt jelenléti ív alapján /1sz. melléklet/Az Egyesület Elnöke Farkas Mária köszöntötte a tagságot és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az Egyesület létszáma 39 fő /részvétel 89%/. / jelenléti ív 1 sz. melléklet/ Az egyesület elnöke kérte a tagságot, hogy válasszon levezető elnököt, hitelesítőket és jegyzőkönyvvezetőt.Javasolta elnöknek Böröcz Tibort, jegyzőkönyv vezetőnek Böröcz Tibornét, és hitelesítőknek Egyed Lászlót és Virágh Attilát.A jelenlévők egyhangú nyílt szavazással megválasztották levezető elnöknek Böröcz Tibort, jegyzőkönyv vezetőnek Böröcz Tibornét, hitelesítőknek Egyed László és Virágh Attilát.Határozat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/1A levezető elnök beterjesztette elfogadásra a napirendi pontokat:

  1. Elnöki beszámoló és kiegészítés a 2019 évi munkáról – 2019. évi pénzügyi beszámoló /mérleg - 2020 évi feladat és pénzügyi tervek, tagdíj megerősítése /ezeket az anyagokat az egyesület tagjai írásban megkapták a meghívóval együtt/
  2.  Alapszabály módosítása /a javasolt módosítással az alapszabályt is megkapta a tagság írásban/
  3. Tagsági javaslat a bérbaltavári tagszervezet önállóválására
  4. Köszöntők /65-80 évesek köszöntése/  

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Határozat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/2

1.Napirendi pont: Az egyesületi Elnök, írásban és szóban is kiegészítette a már írásban megküldött 2019 évi beszámolót és a pénzügyi elszámolást /2 sz. melléklet/                                                                       Hozzászólás:

Egyed László elmondta, hogy az élet túlhaladta a közgyűlést, mert a 2019 évi elmaradt feladatok már 2020-ban megvalósultak. Sajnos az anyagi források meghatározzák a cselekedeteinket. Nyugdíjasok vagyunk zömében és így saját erőt nem tudunk biztosítani, pályázatot meg nem nyertünk. Tehát nagyon kiszolgáltatott az egyesület anyagilag, ezért csak olyan terveket kell készíteni, amit meg tudunk saját erőből – tagdíjból - finanszírozni, hisz az nem elvárható, hogy minden évben nyerjen az egyesület az EMMI pályázatokon.Kovács Mária megköszönte az elnökségnek, hogy megírják a pályázatokat – ami tudja nem egyszerű -és így arra nem kell pénzt költeni. Nagy öröm volt számára, hogy a templomra az egyesület a kitartó levelezésnek köszönhetően megkapta a 12 millió forintot Soltész Úrtól, és így végre megújulhat a templomban még az is, amire nem számítottunk /például a gyertyatartók-szobrok, oratórium berendezése/. Megköszönte, hogy a Plébánia levéltári anyagait Farkas Mária baráti segítséggel feldolgozta és rendezte.Némethné Virágh Mária hálás a I.V Háborús Hősök neveinek kutatásáért Virágh Attilának és Farkas Máriának. Kérte, hogy köszönje meg az Elnökség Déri Péter esperesplébánosnak, hogy az emléktáblákra – sírokra benyújtotta velünk közösen a pályázatokat és azok révén meg is tudtak újulni mind a két temetőben.Molnárné Orbán Ágnes kérte, hogy továbbra is pályázzunk a Pál Kereszt felújítására, mert Ő is hősi halottja volt az I.VH-nak.Legli Veronika megköszönte Mihókné Németh Icának, hogy a Nagy Gáspár tiszteletet ébren tartja és gondoskodik mind a két faluban erről.Virágh Attila kifejtette, milyen fontos lenne, ha mélyebb kapcsolatokat tudna építeni a faluban lakó két nemzetiség, mert az jó együttélés hozná magával, egymás gyökereinek jobb megismerését és ennek következménye lenne az egymás nagyobb tisztelete, megbecsülése.A 2019 évi beszámolót és a kiegészítést a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadtaHatározat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/3A levezető elnök kérte a megküldött 2019 évi pénzügyi beszámoló elfogadását.  / 3 sz. melléklet pénzügyi beszámoló / Az egyesület elnöke szóban kiegészítést tett, hogy ne gondolja senki, hogy milliomosok vagyunk, csak még a templomra nincsenek kifizetve a számlák.A 2019 évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadtaHatározat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/4 A levezető elnök beterjesztette a 2020 évi feladat és pénzügyi tervet elfogadásra /melyet szintén megkapott mindenki és már részben folyik a megvalósulása/ 4 sz. melléklet/A tervezetet a közgyűlés egyhangúan elfogadtaHatározat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/5A levezető elnök javasolta, hogy a tagdíj maradjon az eddigi 4000.-FtAz egyesület elnöke kérte a tagságot az 1% nagyobb mérvű utalására a családtagok által, mert évről – évre kevesebb az, amit kap az egyesület, és nagy szükség lenne támogatásra.A tagdíjra tett javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadtaHatározat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/62.Napirendipont: Alapszabály módosítása /a javasolt módosítással az alapszabályt is megkapta a tagság írásban/ 5 sz. melléklet/Az egyesület elnöke indokolta a javasolt változtatásokat: Az egyesület hosszú neve okoz sok gondot a bankokban, postán, számlák írásánál…, ezért indokolt annak rövidítése – tevékenység kiegészítése nagyon fontos a pályázatoknál, mert nem volt egyértelműen kidolgozva a roma lakosság támogatása, és ezért veszítettünk pályázatokat – az egyesület létszámának csökkenése indokolja az elnökség létszámának csökkentését, és újra választhatóságát  – az internet elterjedése lehetővé teszi az online kapcsolattartást, illetve szavazást, ezért azt is meg kell építeni – a megválasztott elnökség időtartamának megnövelését szintén a kis létszám indokolja – mivel Zalaegerszegen és Bérbaltaváron is lecsökkent a taglétszám ezért a tagszervezetek megszűnnek -  örökös tiszteletbeli tisztségek kibővítése szükséges, mivel elnökhelyettes betölti a 80 évet és már 20 éve dolgozik az egyesületben, így ez a megbecsülés kijár számára.A javaslatot és az indoklást a közgyűlés egyhangúan elfogadta és kérte az új alapszabály beadását a Bíróságra az elnökségtől.Határozat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/73.Napirendi pont a bérbaltavári tagszervezet önállóvá válásaTagsági javaslat volt, de az egyesület elnöke indokolást is adott hozzá. Nagyon hasznos és szükséges lenne még egy egyesület megalakítása, mivel akkor ketten tudnánk pályázni és ez dupla esélyt jelentene, ezen kívül a telephely nagyon lényeges a Faluprogramok pályázatnál. Fontos azért is, hogy a fiatalok jobban magukénak éreznék talán az egyesületi-közösségi munkát, ha annak teljesen részesei lennének, és nem szervezné helyettük senki. Az egyesület elnöke vállalta, hogy a Bíróságon utána jár annak, hogy miképpen lehetne a jogfolytonosságot kettévenni.A javaslatot a változtatásra, és az indoklást a közgyűlés egyhangúan elfogadta                                   Határozat száma: kgy. 2020.09.26. 270/16/84.Napirendi pont KöszöntőkA levezető elnök köszöntötte a 65 évet betöltött - 2020-ban - egyesületi tagokat Benkénél Orbán Zsuzsanna - Illés Gyula - Kovács Mária – Kövérné Horváth Ágnes -  Némethné Virág MáriaA közgyűlés köszöntötte a 80 éves Egyed Lászlót, aki alapító tagja volt az egyesületnek.A levezető elnök a közgyűlést, több napirendi pont és hozzászólás nem lévén bezárta.Jegyzőkönyv készült 3 eredeti példányban/2 lap/Mellékletek:1 jelenléti ív2 2019 beszámoló és kiegészítés3 2019 pénzügyi beszámoló4 2020 évi feladatok és pénzügyi terv5 alapszabály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar