Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Rumi út 264.

Telefon: +36/30/979-5609
info@berbaltavariak.hu


Hírek

2020. június 06., 08:13Közösen a templomunkért

Közösen a templomunkért

Közösen a templomunkért

Némethné Beczők Bernadett: tegnap: Hálás köszönet a jó szándékú, szorgos segítőinknek, hogy segítettek tisztává varázsolni a felújított templomunkat! Jó érzés volt, hogy részese lehettem, viszont szomorú voltam, hogy oly sokan kaptak már segítséget a Katolikus Karitásztól, most itt lett volna a lehetőség, hogy kifejezzék köszönetüket a katolikus egyház és Déri Péter esperes Úr felé! Köszönjük az elszármazottak munkáját is! Holnap az istentiszteletet már itt tartjuk a szokott időben, 11.30 órakor!
Jó pihenést kívánok mindenkinek!

Farkas Mária ma: 2015-ben még nem hittük, csak reméltük és hittel, tettel bíztunk a megvalósulásban. Láss csodát, megtörtént. Megkaptuk az anyagi segítséget, hálás köszönet az anyagi TÁMOGATÁSOKÉRT /a hosszú felsorolást majd később/. ..."Egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap....... Tegnap ezt az egy napot éltük meg, amikor a sok szorgos kéz - az Úr kegyelméből - meg tudta tisztítani a templomunkat. Köszönet a szervezésért Déri Atyánknak és Polgármester Asszonynak, és minden szorgos kéznek. Külön szeretném megköszönni azt az óriási segítséget, amit Pál Családtól kaptunk, a takarító gép kölcsönzésével és leszállításával, ami megkönnyítette a takarítást, és lehetővé tette a gyorsabb munkát. Köszönet érte.

 

Molnár Józsefné: Kedves Bérbaltaváriak! Bérbaltavárról elszármazottak, és mindenki, aki tegnap /szombaton/ részt vett a baltavári templom felújítása utáni nagytakarításban! Nagyon szépen köszönjük a segítőkész munkátokat! A jó Isten áldjon meg mindenkit és családját hogy hozzá járultatok templomunk kitakarításához rendbe tételéhez szépítéséhez! Nagyon szép lett templomunk! Köszönet és hála Déri Péter esperes atyának a fáradságos sok-sok munkájához! Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy Püspök Atya nem hallgatta meg kérésünket és elhelyezte egyházközségünkből! Kívánunk Neki további jó erőt, egészséget az elkövetkezendő új állomáshelyén, Jánosházán, és kérjük, hogy ne feledjen el bennünket bérbaltavári híveit! Mi sosem feledjük el Őt! A Jó Isten legyen Vele és segítse Őt!

Farkas M:A Jó Isten Áldása áradjon továbbra is Déri Atyán keresztül a Csehimindszenti Plébánia minden lakosára. Köszönjük a Jó Istennek, hogy Önnel tölthettük az elmúlt 8 évet.

A templom felújításai a 20 - 21. században                                                              

A tűzvész után, 1914-15-ben a kegyuraság képviselője, dr. Füredi Ferenc ügyvéd teljesen rendbe hozatta a templomépületet. 1925-ben új padsorok készültek tölgy és fenyőfából. 1926-ban helyreállították a tornyot, és annak fazsindelyes tetőzetét. 1934-ben külső tatarozás és részleges belső újra- festés volt. A templom belsejének kifestését Steffek Albin festőművész végezte, ornamensdíszítéssel és képekkel: a hajó mennyezetén Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, a déli mellékkápolnában Árpád-házi Szent Erzsébet, a szentély északi falán a Tékozló fiú hazatérése látható, a déli falon pedig, amint Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust a Jordánban. A megszépült épületet 1934. október 14-én Wallner József apátkanonok, kerületi esperes áldotta meg. 1956-ban a földrengés után, a károkat helyreállították. 1957-ben Klonfár János egyházmegyés pap megfestette a Lisieux-i Szent Terézt ábrázoló freskót. 1959-ben vezették be a villanyt. 1961-ben a homlokzat került tatarozásra. 1963-ban a belső lábazatot újították fel. 1970-ben külső tatarozást végeztek a templomon, majd december 6-án áldotta meg dr. Winkler József szombathelyi segédpüspök. 1972-ben újították fel az orgonát. 1980-ban elkezdődött, és 1983-1985-ben az OMF segítségével fejeződött be a templom teljes külső felújítása. Az 1989-es földrengés okozta károkat 1991-re sikerült kijavítani. A tetőszerkezet és a torony süvegének felújítására 2013-ban került sor. 2018-2019-2020-ban  az Országgyűlés - Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága  - Emberi Erőforrások Minisztériuma - Bethlen Gábor Alapkezelő - Örökségvédelmi Minisztérium - Alapítvány a Közjóért - Lechner KFT - Szombathelyi Egyházmegye - Vas megyei Önkormányzat - Bérbaltavár Község Önkormányzatának támogatásából - a helyi lakosság, és az elszármazottak adományából megvalósult: a templom falkutatása, a műemléki terv,  a megmaradt történeti anyag lefordítása latinról /magyarra, a templom külső tatarozása, szigetelése, vízelvezetése, belső részleges festése, elektromos vezetékeinek és a lámpatesteknek cseréje,  a gyertyatartók, a szobrok, a tartó állványok restaurálása, nyílás-zárók teljes cseréje, parkoló kialakítása és a templom környezetének parkosítása.

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar