Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

18. Akik "szolgálták" a falu lakosságát - akik a faluban születtek - akik öregbítették annak hírnevét - életrajzok

A teljesség igénye nélkül abc - sorba szedve:

Bagoly Kálmán tanító 1925

Dr. Baltay  László igazságügy miniszteri titkár  

Baranyai Károly tanító

Bános Árpád borbély-fodrászmester - "hír-szóvivő"

Bános Gabriella mérnök

Bellavics László tanár

Bellavics Lászlóné tanár

ifj. Bellavics László

Bendefy László geológus

Berger János postamester                

Béri Balogh Ádám  kuruc brigadéros           

Bodó Erzsébet  óvónő

Csuda Jánosné    Zsóka néni tanító                                         

Csupor János tanító 1862-84

Dobrovits László tanító 1889-1913   

Dobrovecs Vince kántortanító  

Dobrovecs Ilona tanító         

Dubravecz  Vince kántortanító

Dubravecz Vilma tanító   

Ferenczi Zoltán tanár                                

Ferenczi Zoltánné tanító

gróf Festetics József vezérőrnagy lovassági tábornok   

Festetics Pál főispán

Francsics Árpád tanár                                      

Fülöp László atléta 

Gergely Amália tanító                                  

Dr. Géczi Lajos  1899 plébános                                     

Gosztonyi Edit  /Gyulayné/ tanár                     

Gosztonyi József  kántortanító 

id. Gosztonyi József főtanító                                 

Dr. Gosztonyi József  orvos                               

Gyulay  Edit  pszichológus

Gyulay Lajos iskola igazgató                           

Hajdu Ferenc tanító

Hajdu József tanító                                            

Horváth Dezső tanító 1924

Horváth István címzetes püspök

Horváth Józsefné tanító  

vitéz Horváth József dr. hitoktató                                 

Horváth Erzsébet óvónő                                                  

Horváth László néptanító                                 

Horváth Lajos tanító  

Horváth László tanító                                        

Horváth László néptanító    

Horváth Miklós mérnök                                     

Illa Gyula tanító

Iván Valéria tanító                                           

Jákai János tanító    1770-1786  

 Kántor Ilona tanító          

Karáth László tanító                                           

Kázmér Endre katonatiszt                                        

Kázmér Klára óvónő

Kelemen Krisztina tanító

Keleti Jenő Géza plébános 1950-51.                               

Keresztúri Ferenc tanító 1750 -1759

Királyhalmi Miklós tanító 

Királyhalmi Miklósné tanító

Kiss Ádám plébános                               

Kiss Imre tanító

Kiss Jenő 1913-18 plébános                                        

Kóbor Erzsébet tanítónő

Komáromy József 1814/Simonyi magar-német/

Dr. Kordos László professzor

Dr. Kovács Endre   jogász                                       

Kovács József tanító 1772-97.           

Koller Károly dr. filozófia  tudós-egyetemi tanár   

Kovács Mária  óvónő  

Köcskei György tanító    

László Erzsébet óvónő                                        

id. Légli Ottó borász                                                         

Dr. Legli Veronika   orvos                          

Dr. Matyasovszky László állatorvos                                    

Matyasovszky  Margit prog.szervező                         

Mátyás István agrármérnök 

Mészáros Sándor 1814

Dr. Molnár Jenő  orvos                                          

Molnár László tanító                                                       

Dr. Molnár Beatrix orvos

Molnár Juliana                                      

Molnár Mercédesz tanár

Molnár Ottó pápai prelátus

Mosonyi János 1831

Nagy Ernő tanító                           

Nagy Gáspár Kossuth díjas költő                                     

Nagy János tanító                                               

Nagy Mária tanító

Dr. Németh Anikó orvos                                       

ifj.Németh Béla  farmer

id.Németh Béla  államtitkár                               

Németh Terézia postamester     

Nyikos Mihály kántortanító 1832-61.                 

Ódorné F Beatrix  tanár                     

Papp József mérnök                                          

Papp László plébános 1810-22.     

Perger Mária távírász                                       

Pintér Sándor tanár                                            

Puskás Sándor tanító  1925                                   

Rakos  Árpád agrármérnök

Rakos Dezső tanár                                              

Dr. Rakos Gyula orvos          

Dr. Rakos József  tanár-múzeumigazgató       

Rakos Gyula tanító                                                                                  

Dr. Rakos Katalin  tanár                                        

Rakos József mérnök    

Rudakovits András tanító   1786                                

Sári Franciska tanító                                                                    

Sebestyén Gizella óvónő                                    

Sebestyén Mária gyógyszerész   

Sebestyén Lajos tanár                                          

Szabó József tanító  1781   /Zalaszántó magyar-német/          

Szabó Katalin tanító                                            

Szakály Ferenc  tanár 

Szakály György 1831 /szentkirály/

Szakály Zoltán mérnök

Szalay István plébániai kormányzó (1766-1771)

Szalay János káplán (1765-66)   

Szaniszló József  kántortanító 1822-32.              

Takács Imre tanító  1943

Dr. Takács László állatorvos                               

Tánczos Vilmos mérnök   

Tóh Jánosné   tanító

Treplán Gizella tanító

Újvári Lajos tanár                                    

Varga István tanító        

Varga József tanító                                              

Vágó József zenetanár

 

Életrajzok - életrajzi adatok:

1781-ben Baltaváron-Martonfán Szabó József volt a tanító. 38 éves, a zalai Szent László községben született. Magyar, németül közepesen beszél. 3 éve szolgál Baltaváron, előtte Tüskeváron és Hosszúperesztegen szolgált. Ő volt a tanító Kisbéren is, ahol egy kis tanítói ház is a rendelkezésére állt, kert nélkül. 

1814-ben Baltaváron-Martonfán Komáromy József volt a tanító. A vasi Simonyiban született. 33 éves volt. Magyar volt, latinul is tudott. Kisbéren Mészáros Sándor volt a tanító, aki Koltán született. 35 éves volt. Magyar volt és csak magyarul tudott. Előtte Kámban és Oszkóban is tanított.

 1831-ben Martonfán Szakály György volt a tanító. 28 éves, Szentkirályon született. Magyar volt, és csak magyarul beszélt. Egy éve szolgált itt, előtte Döröskén és Pácsonyban. Kisbéren Mosonyi János volt a tanító, aki Bükön született. 46 éves, magyar és csak magyarul tudott. 13 éve szolgált itt.

Dubravecz Vince kántortanító Lucski 1890.08.11. Gyermekei József 1912, Irma 1917. Tanítóképzőt Szepetneken végezte 1909.06.19. A Baltavári Iskolában dolgozik 1909.11.05.-től.

Bagoly Kálmán kántortanító 1910.05.26. Gérce.  Tanítóképzőt Pápán végezte 1925.06.30.  A Baltavári Iskolában dolgozik 1925.augusztus 2 –től.

Puskás Sándor Pinkamindszent 1905.05.02. Fia László 1934. A Tanítóképzőt Pápán végezte 1925.06.20. Az Iskolábann 1925.09.12. kezdett dolgozni -1929-ig

Kántor Ilona 1909.05.02.Mikosszéplak A Tanítóképzőt Pápán végezte 1929.06.08. A Baltavári Iskolában 1929.09.02-1937-ig dolgozott.

Takács Imre 1943.02.19 Tanítóként minősítették.

 

Dr. Baltay László m. kir. igazságügy miniszteri titkár
1867-1944
a Hegyhát patrónusa

A szülők: Berger János és Németh Terézia voltak .  Ők voltak a postamesterek, a Baltay- és Balogh Jani bácsi féle házban éltek, és ott volt a hivatal is. 4 gyerekük született: Mária, László, Aladár, József.  Aladár és László került Bp.-re, magasabb beosztásba.  Aladár bácsinak 6 gyereke született, közülük 5-en Amerikában élnek.  Laci bácsinak nem volt gyereke, felesége Vali néni, és annak testvére Lili éltek Baltaváron, ők Erdélyből, valamilyen nemesi családból származtak. Jóska bácsinak 3 lánya volt, ő egy ideig Baltaváron, aztán Kenesén 1940-től, majd Budapesten élt. Ő is postamester volt, sokat tett a faluért. Baltay László minden egyesületben vezető szerepet töltött be.

Érdekesség, hogy Jóska bácsinak ikerlányai, és Aladár bácsi ikerfiai egy napon születtek, táviratot küldtek, a nagymama vette Baltaváron, és nem akarta elhinni, hogy egy napon 4 unokája is született. Nagyanyám is a postán dolgozott velük együtt addig, míg férjhez nem ment nagyapámhoz (akkor leköltöztek a középső iskolába).  Anya és Magdi elmondásából a nagypapa (Berger János) jó ember volt, de a nagymamát hintó vitte át a hegyre, neki voltak gazdag szülei Gutatöttösben.

A baltavári kriptában tehát Berger János, Németh Terézia, és annak testvére Németh Sándor, Gosztonyi Józsefné Perger Mária, Baltay László, Baltay Lászlóné és Filep Júlia nyugszanak. Anyám mesélte, hogy amikor 18 éves lett, nagyapám levitte őt, hogy lássa az édesanyja koporsóját. Akkor a lent lévő 4 épen, egészben volt.

Baltay Lászlónak 1926.04.23-án adományozták a miniszteri osztálytanácsosi címet. A Baltay felvett név, Baltavárhoz való hűségét fejezi ki. Baltay László miniszteri tanácsosként szívesen segített a hoz­záfordulókon. Esetek az 1927-32-es évekből:  ifj. Kéri Józsefné Győrvárról kért segítséget, mert  „adómentes" benzin miatt a pénzügyőr „vigécek" rosszindulatúan feljelentették. A büntetést mérsékelték!  Kiss Anna arra kéri, hogy Pintér István pénzügyőr felvigyázóval kötendő házasságához az engedély megadásában segítsen (1927). A házasság zavartalanul megköttetett!  A falu plébánosa, Zrínyi József becsületsértés ügyében kéri segítségét, mert a falu orvosa, dr. Pompér megsértette. A kibékülés megtörtént!  1927-ben mint igazságügyminiszteri titkár nyújtott segítséget a falunak a „Hangyaszö­vetkezet" adóssága ügyében. A hiány 7.000-8.000 pengő, segítségül 200 pengőt küld, és kijárta, hogy a kölcsönzők elengedjék a tartozást... Segítséget nyújt ösz­töndíj kérelemhez. Nyugdíj ügyben segít a Pakodi Szalai István igás kocsisnak, aki 20 évig a Zalabéri Tölcsváry uradalomban szolgált. De segített állásügyben is Há­ry József vasvári telekkönyvvezetőnek, hogy a gyermekét tudja helyben taníttat­ni. Köszönőlevelet küldött a segítségért (1930) egy apáca, aki Bécsbe került. Se­gített a szombathelyi Premontrei Diákszövetségnek is, amely köszönő levelükből kiderült (1930).  A fentiekből világosan látható, hogy az egész Hegyhátról hozzáfordulókon készségesen segített a kocsistól, a tanítón át,  a plébánosig, de a szervezetek is számíthattak segítőkészségére. 1937. III. 28-án meghalt  Berger Jánosné (sz. Németh Teréz) .1945. után a család méltatlan körülmények között tengette életét Bérbal­taváron. Csak a jólelkű emberek segítették őket.

(A személyes adatokat a Családtól kaptuk,  az életrajz  Szakály Ferenc  könyvéből származik)

 

Csuda Jánosné Zsóka néni, tanítónő

Zsóka néni tűnékeny és kortalan. Jött és ment, elvégezte a feladatát Baltaváron. Mindenkit megtanított írni, olvasni, számolni. Megtanította mi illik, és mi nem, mit szabad, és mit nem. Ha csúnya szót hallott, nyakától a feje búbjáig elvörösödött, aztán szépen, türelmesen elmagyarázta: „Kislányom, kisfiam, ezt nem szabad, ezt úgy kell, mondani, hogy…” Nála nem fordulhatott elő diszlexia, beszédhiba, addig jártunk körbe-körbe egymás kezét fogva, míg mindenkinek nem ment a dolog.  Csak annyit tudunk róla, hogy Erdélyből, Kolozsvárról menekült Magyarországra beteg férjével és két siketnéma lányával. Egyik lánya  siketek intézetében nevelkedett, a másik, mivel epilepsziás is volt, otthon. Egyedül tartotta el családját, soha nem panaszkodott. Baltaváron halt meg a férje és Márta lánya, ők a kisbéri temetőben nyugszanak. Nyugdíjazása után Trézsi lányához költözött, aki iskolái elvégzése után férjhez ment, halló gyerekei születtek, akikkel Zsóka néni foglalkozott. Áldja meg Őt a Jóisten! ( az anyagot a Gyulay Családtól kaptuk)

 

Festetics /Tolnai/ Pál gróf, 1725-1782

Gróf Festetics /Tolnai/ Pál élete:  (Baltavár, 1725. november 11.1782. szeptember 10.) királyi tanácsos, Baranya vármegye főispánja.

Élete:  Festetics József és Szentgyörgyi Horváth Erzsébet elsőszülött fiúgyermeke. Baltaváron született 1725-ben és ott is temették el 1782-ben.Bécsben tanult, s egy ideig a bécsi kormányszéknél dolgozott. Később elsőrendű gazdasági tekintélyként a Magyar Királyi Kamara alelnöke lett. Ebben a pozíciójában Mária Terézia kegyeit elnyerte, s így egyik legbizalmasabb tanácsosa lett. A királynővel sűrű levelezést folytatott az országgyűlés kérdéseiben. Ezt a levelezést a keszthelyi levéltár őrzi. 1766-ban grófi rangot nyert, és a család részére megszerezte a Tolnai előnevet, 1777-től baranyai főispán.1757-ben vette át a tolnai birtokot atyjától. A tolnai uradalom (Tolna, Kakasd, Belac, Kokovics, Kés) 100 évig volt a család kezén. Feleségével többnyire Baltaváron tartózkodott. Tolnára inkább csak látogatóba jött. Egy ilyen látogatás alkalmával, 1765. június 6-án, Úrnapján égett le a mai templom elődje, a Kapuváry féle templom. Ekkor a kegyúr kezdeményezésére és felajánlása alapján indult meg az építkezés még ugyanabban az évben. Feleségétől, Kajetana von Stillfried und Rathenitz-től hét gyermeke született; József (1758-?), Konstantina Mária Anna (1761-1826), Aloisia (1765-1813), Péter (1768-1803), Mária (1770-1828), János Nepomuk József Albert (1776-1815) és Julianna (1778-?) (Forrás:Wikipédia)

 

Fülöp László (1957—) atléta

1957-ben született Fülöp Géza és Virág Mária gyermekeként. Általános iskoláit Bérbaltaváron végezte. Itt ismerkedett meg a repülőmodellezéssel, lett szerelmese a „repülésnek", s az országos úttörő olimpián negyedik lett. Korán megízlelte a győzelem örömét, a sikert. Ő is „repülőként" a levegő ura szere­tett volna lenni. Hamar eljött ennek az ideje. Középiskoláit Szombathelyen a Földmérő Szak­középiskolában végezte, itt ismerkedett meg a sport­tal. Sok sportágban kipróbálta „oroszlán körmeit": ké­zilabda, foci, kosárlabda, atlétika, de örök szerelme a rúdugrás lett, mellyel örök hűséget kötött! A Ha­ladás VSE birkózója lett, korosztályos bajnokságot nyert.

A sokszor átélt álom - a rúdugrás -, amiért semmi áldozatot nem sajnált, közelivé vált. Bősze László testnevelő tanára is a rúdugrás szerelmese volt, egymásra talált tanár és tanuló! A fiatal fiúban minden együtt van a sikerhez: bá­torság, gyorsaság, erő, ügyesség, kitűnő ritmusérzék. Már az első ugrása is 2 mé­ter, amely az iskolai élet alatt 410 centiméter feletti! Egy szombathelyi sportegyesületben folytatja. Sok sérülés éri: kéztörés, izom szakadás stb., amely rövid időre megálljt parancsol. De majdnem összeroppan, amikor az eltö­rött műanyag rúdjai miatt azt tanácsolják neki: válasszon más sportpályát, nincs pénz új rudakra. Nem adta fel, nem olyan fából faragták őt! Budapesten, a Cse­pelben folytatja a rúdugrást, de a volt egyesülete - 18 hónapig- nem adta ki. Szomorú várakozás után 477 cm lett az új csúcsa. Ismét csalódott az új egyesüle­tében, edzőjében, aki a háta mögött őt csak 500 cm-re tartotta jónak. A sors fin­tora, hogy 1982 februárjában fedett pályán 536 cm-es országos csúcsot ugrott!

A sok sportbalesete ellenére sem adta fel! Egy nemzetközi viadalon felszakadt az álla, elsősegélyben részesítették. A sportorvos sajnálkozott balszerencséje miatt, de ő sebesülten is folytatja a versenyt 530 centimétert ugrott, ez egyik versenyzőnek sem sikerült! A Budapesti Spartacusban folytatja a versenyzést, innen vonul be katonai szolgálatra, s a Budapest Honvéd versenyzője lesz. Az új egyesülete mindenben tá­mogatta, de ő soha nem élt vissza a bizalommal. Alakulata a Honvéd büszke volt a sikeres, fegyelmezett „fenegyerekére". 1980-81-ben magyar bajnok 565 cm-rel!Az 1980-as évek közepén Franciaországban edzőtáborozott társaival, kint maradt. Új „hazájában" is folytatta a rúdugrást, sorra jöttek a fényes sikerek. Min­denben támogatták. Sportoló hölgyet vett el, aki olasz szülők gyermeke, fogorvos­ként működik. Házasságukból egy fiú és leány született. Napjainkban is folytatja a valóra vált álmát, a rúdugrást. ő tartja a veterán francia csúcsot. Kapcsolata a sporttal élethivatás. Az álmok a makacs kitartással valósultak meg. (Forrás:Szakály Ferenc könyve)

 


« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar