Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

5. A régi Kisbéri templom helyének emléktáblája

A régi templom helyének emléktáblája: ”e temetőben állt DOROG falu első temploma. Az átépítést XI. Gergely pápa engedélyezte 1372-ben BÉRI IMRÉ - nek és Béri Péternek a falu földesurainak MINDENSZENTEK tiszteletére. A templomot 1923-ban lebontották és a faluban újjáépítették. 1924.05.04. felszentelték.”

A  haranglábbal együtt került az emléktábla felújításra és elhelyezésre                                                                          2004.09.19.-én a BSZE szervezésében, (meg kell említeni Szalai Jenőnét-Horváth Máriát mint adakozót)

Szájhagyomány a kisbéri Szent kút létesítési kísérletről

Huszár Irma és a falu idős lakói is nagy meggyőző erővel mesélték, hogy a bükkerdő lábánál (oldalánál) eredő forrást a helyiek szerették volna búcsújáró hellyé avattatni. Azt állították, hogy aki a forrás vízéből ivott, meggyógyult... Te­hát a népi hit gyógyító erőt tulajdonított a víznek!  Csakhamar búcsújárók kezdték látogatni a szent kútnak nevezett forrást, de a csendőrök a vasvári papság kéré­sére ezt akadályozták. (Ez hihető, hisz Vasvár búcsújáró hely a Szent Kúttal.) A helyiek a forrást és környékét kultúrált hellyé kezdték kialakítani: a forrást fedett tetővel látták el, szent képekkel aggatták körbe...

A helyiek elmondása szerint akadtak, akik a tiltás ellenére is innen hordták a frissítő vizet. Napjainkban is megvan a forrás, de a hozzá fűződő történetek, hit már elenyészett, a forrás is elapadt. (A II. világháború idején a „leventék" a hábo­rúba elhurcolás elől a forrás környékén bújtak el. Nem volt ez véletlen részükről...)

(Forrás: Szakály Ferenc könyve)

Képek
« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar