Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

7. Világháborús emléktáblák a Kisbéri temetőben

2004-ben a BSZE szervezésében felújításra kerültek az I. Világháborús márványtáblák.

Az I. és a II. Világháború

Súlyos áldozatokat követelt a két világháború a falutól. Növekedtek az adó­terhek, hiányzott a behívottak munkája, áruhiány nehezítette a falu életét.

A II. Világháború nemcsak a fronton „szedte" áldozatait, hanem a falu civil (pol­gári) lakosságát is súlyosan érintette. A kisbéri „Új hegyen" három család (Szakály Kálmán, Szakály János, Németh Antal) tagjai lettek áldozatai a becsapódó aknáknak. Itt érte a halál Németh Antalnét, Szakály Jánosnét, s itt kapott halálos sebet Szakály Jenő, ifj. Szakály Kálmán, s vesztette el fél lábát édesapjuk, Szakály Kálmán.

A fent említettek a pincébe rejtőztek el. A szőlősorok között német katonák Vas­vár irányába menekültek. A baltavári hegy előtt húzódó útról ezt az orosz katonák meglátták, és tüzet zúdítottak rájuk. A megriadt áldozatok az aknazajra pánikba estek, s a szőlő utáni mély árokba akartak menekülni. Ekkor érte őket az aknatűz. (A könyv szerzője is a hegyen bujkálok között volt, de édesapja — Szakály Ferenc - a sötétség leple alatt hazamenekítette a támadás előtti este. Csak a véletlennek köszönheti éle­tét.) Ekkor érte lakásában Fülöp Gézánét is — a konyhai teendői végzése közben — a házba csapódott akna, amely halálra sújtotta. Bakos István a háború okozta bánata miatt 1945. IX. 17-én önkezével vetett véget életének.

Nem feledkezhetünk el a hadifoglyokról sem. Sok év telt el a háború után, míg a hadifoglyokat hazaengedték a Szovjetunióból; már nagyon várták őket a családok! 1947 volt a szabadulásuk éve: júniusban 6 fő, júliusban 16 fő, összesen 22 fő nyerte vissza szabadságát! Őket a falu orvosa állandóan felügyelte — szükség is volt erre!

S akik nem térhettek haza, azoknak idegen föld lett végső nyughelyük. Mi, a költővel együtt, csak azt kérhetjük: „Légy hozzájuk jó anya — föld!"

Bérbaltavár központi helyén — parkosított környezetben — közös emlékmű őrzi az elhunytak emlékét.

Emlékezzünk az I. és II. világháború hősi halottjaira és a polgári áldozataira.

I. világháború:

Ambrus József

Ambrus Lajos

Borbás István

Csarankó Ferenc

Dolencsics J.

Fazekas Jenő

Frank Dániel

Horváth István

Humli József

Humli Károly

Jelenics Lajos

Kelemen István

Kelemen József

Id. Kiss Ernő

Kiss Ferenc

Kiss László

Kovács István

Márkus Károly

Mátyás József

Miklós István

Nagy Károly

Németh István

Németh József

Pál Antal

Poskoláth József

Rózsa Károly

id. Szabó Gy.

Szövő József

Szili Dezső

Takács Gyula

Tóth József

 

és a többi hősi halott emlékére.

 

II. Világháború

Ambrus János, Bokor János, Bokor Károly, Benkő János, Benkő Lukács, Bognár Ferenc, Bokor János, Farkas Imre, Farkas József, Fazekas Gyula, Feigelstock Éva, Feigelstock Kati, Feigelstock László, Feigelstock Lászlóné, Fodor Dezső, Frisch Ernőné, Frisch Gusztáv, Frisch Gusztávné, Frisch György, Frisch István, Frisch László, Gálos Lajos, Grodvold János, Horváth József, Illés Sándor, Kántor János, Kiss Géza, Kiss Gyula, Koch Jenő, Koch Jenőné, Kocsis János, Kovács János, Lakatos József, Nagy Lajos, Nemes László, Németh Károly, Pásti József, Sebestyén Károly, Simon Dezső, Simon Lajos, Simon Sándor, Simon Zsigmond, Srágli Lajos, Szabó Sándor, Szigeti Ferenc, Takács József, Simon Gyula (Galícia).

Polgári áldozatok:

Fülöp Gézáné, Németh Antal, Szakály Jánosné, Szakály Jenő, Szakály Kálmán.

(Forrás:Szakály Ferenc könyve)

Képek
« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar